WKR (Werkkostenregeling)
WKR is de afkorting voor Werkkostenregeling


wkr

Dankzij de WKR mag een werkgever sinds 2011 onbelaste vergoedingen betalen aan haar werknemers, die normaal belast zijn. De WKR kunt u ook gebruiken bij verstrekkingen en terbeschikkingstellingen.

Hoeveel er netto betaald mag worden dat hangt af van de vrije ruimte.
Deze vrije ruimte wordt als volgt berekend:

In 2020:
3 % tot € 400.000 fiscaal loon (kolom loonstaat 14)
en 1,2 % boven € 400.000
Komt het bedrag van de netto vergoedingen boven de vrije ruimte dan wordt er in de eindheffing 80 % belasting geheven over het bedrag boven de vrije ruimte. Dat lijkt veel maar het voordeel is hierbij dat u weer minder sociale lasten hoeft te betalen.
Als u een loonheffingsnummer hebt met meerdere subnummers (bijvoorbeeld L01, L02), dan geldt de wkr voor alle subnummers samen.

Vanaf 2021 is de vrije ruimte verlaagd en geldt de volgende berekening:
3 % tot € 400.000 fiscaal loon (kolom loonstaat 14)
1,18 % boven € 400.000
De 80 % eindheffing boven de vrije ruimte blijft gehandhaafd.

Met de volgende zaken dient u wel rekening houden:

Wettelijke regelingen zijn altijd onbelast en vallen nooit onder de WKR:
Dit zijn geen bedrijfskosten maar algemene vrijgestelde loonbestandsdelen, zoals bij een dienstbetrekking van 25 of 40 jaar of een uitkering bij overlijden.

Gerichte vrijstellingen zijn altijd onbelast en vallen nooit onder de WKR:
Gerichte vrijstellingen zijn wel bedrijfskosten zoals opleidingskosten, extraterritoriale kosten, verhuiskosten in het kader van een dienstbetrekking of een km vergoeding tot 19 cent.

Nulwaarderingen zijn altijd onbelast en vallen nooit onder de WKR:
Nulwaarderingen zijn verstrekkingen zoals de arbo-voorzieningen op de werkplek, de werkkleding (met een logo van 70 vierkante centimeter) of een laptop die thuis voor meer dan 90% zakelijk wordt gebruikt.

Nooit van toepassing bij de WKR:
Dit zijn bedrijfskosten die gemaakt worden zoals bij een auto van de zaak of een fruitmand voor een zieke werknemer (u betaalt dit uit sympathie).

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op voor al uw vragen

06-24908742 (G van Bronckhorst) / 06-14244555 (M Metin)