WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord)


Door de huidige coronapandemie kan het voorkomen dat bedrijven niet op de gebruikelijke manier het bedrijf kunnen runnen. Onverwacht kunnen er dan geldproblemen ontstaan of een faillissement kan zelfs aanstaande zijn. De WHOA van minister Dekker (Rechtsbescherming) helpt met het herstructureren van dit soort schulden

Een akkoord over het terugbrengen van deze schulden kan vanaf 1 januari 2021 niet meer worden gedwarsboomd door een individuele schuldeiser en/of aandeelhouder. Ondernemingen met een zware schuldenlast maar wel met levensvatbare bedrijfsactiviteiten kunnen door de WHOA gemakkelijker doorgaan met ondernemen

In de Faillisementswet is geregeld dat vanaf 1 januari 2021 de rechtbank een concept akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers betreffende de herstructurering van de schulden kan goedkeuren (homologeren). Schuldeisers die dan niet met dit akkoord hebben ingestemd, kunnen door de rechter toch worden gebonden aan de besluitvorming. Deze schuldeisers moeten dan genoegen nemen met een gedeeltelijke afboeking, gehele kwijtschelding van de schulden of een uitstel van betaling.

Het concept akkoord wordt door de rechter bepaald tot een dwangakkoord.

Ook bedrijven met onvoldoende overlevingskansen hebben baat bij de WHOA omdat zij zonder faillissement kunnen stoppen.
Tijdens het WHOA-traject blijft de ondernemer controle houden over zijn onderneming.


Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan een concept akkoord moet voldoen:

Voorwaarde 1:

De onderneming kan de schulden van het bedrijf niet meer betalen

Voorwaarde 2:

De onderneming is in principe winstgevend

Voorwaarde 3:

De ondernemer moet de schuldeisers indelen in klassen. Hierbij moet gedacht worden aan Belastingdienst, pand- of hypotheekhouders en overige crediteuren.

Voorwaarde 4:

Een meerderheid binnen 1 klasse moet instemmen met het voorstel. De meerderheid moet 2/3 deel van het totale bedrag aan openstaande vorderingen binnen deze klasse bedragen.

Voorwaarde 5:

Kleine zelfstandige schuldeisers, MKB’ers met minder dan 50 werknemers, moeten tenminste 20 % van hun openstaande vordering terug kunnen krijgen. Hiermee wordt ook de positie van kleine mkb’ers beter gewaarborgd.

Let op:

De bottleneck bij bedrijven in geldnood zit ‘m meestal in de huurruimten. Een huurder in de WHOA kan met toestemming van de rechter eenzijdig de huur opzeggen. Dit geldt dus als de verhuurder hier niet mee instemt.Overige belangrijke punten:

• Het doel van een akkoord is dat na een dreigend faillissement en na herstructurering de onderneming weer financieel gezond is
• Het akkoord is een beter resultaat dan een faillissement
• Het akkoord moet haalbaar en doordacht zijn
• Het akkoord moet redelijk zijn. Dat houdt in dat schuldeisers en/of aandeelhouders niet in een nadeligere positie mogen komen.
• Aan de arbeidsvoorwaarden van het personeel mag niets veranderen.
• Eenmanszaken en ZZP’ers kunnen gebruik blijven maken van schuldsanering via de minnelijke regeling of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WNSP). De WNSP duurt overigens 3 jaar.

Wat er kan gaan of gaat gebeuren:

Tijdens het WHOA-traject kan een ondernemer zich laten ondersteunen door een juridisch- of financieel adviseur. De ondernemer deponeert bij de griffier van de rechtbank een concept akkoord waarin vermeld wordt dat hij het WHOA-traject wilt starten. Een advocaat is nodig als het homologatieverzoek bij de rechtbank wordt ingediend.

Het is mogelijk dat een schuldenaar aan de rechter vraagt of er een herstructureringsdeskundige aangewezen kan worden.

Een OR of een personeelsvertegenwoordiging kan ook het initiatief nemen om de WHOA in gang te zetten.Afkoelingsperiode:

Nadat de ondernemer een concept akkoord heeft aangeboden bij de rechter kan hij aan deze rechter vragen om een afkoelingsperiode. De schuldeisers kunnen dan bijvoorbeeld geen beslag meer leggen op de bezittingen uit het bedrijfsvermogen. En de banken mogen geen schulden meer verrekenen met het saldo op de bankrekening.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op voor al uw vragen

06-24908742 (G van Bronckhorst) / 06-14244555 (M Metin)