STIPP in 2022
STIPP staat voor Stichting pensioenfonds voor Personeelsdiensten
Stipp is het uitvoeringsorgaan voor uitzendkrachten en gedetacheerden.


Stipp pensioenfonds zal met ingang van 1 januari 2022 een aantal wijzigingen doorvoeren.

Wij hebben in onze blog over de SER al eerder vermeld dat de SER hierin een advies heeft aangekondigd.


Wat gaat er veranderen vanaf 1 januari 2022?

1. De wachttijd voor deelname aan de Basisregeling wordt verkort van 26 weken naar 8 weken
2. De opbouw van het pensioengevend salaris verandert


Ad 1: Voor bestaande deelnemers in 2021 geldt:

Als de deelnemer op 1 januari 2022 meer dan 8 weken, maar minder dan 26 weken voor dezelfde werkgever heeft gewerkt, dan start de deelnemer per 1 januari 2022 direct met het opbouwen van pensioen in de Basisregeling.
Als de deelnemer later in 2022 de 8 weken wachttijd bereikt, gaat de deelnemer vanaf dat moment pensioen opbouwen.


Ad 2 De deelnemer bouwt over een deel van het loon pensioen op. Dit heet het pensioengevend salaris.

Vanaf 1 januari 2022 zal het pensioengevend salaris bestaan uit:

• het loon voor de werknemersverzekeringen met uitzondering van de bijtelling als gevolg van het privégebruik van een zakelijke auto en;
• het werknemersaandeel in de premie voor de pensioenregeling en;
• het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen of vrije verstrekking op grond van artikel 20 CAO voor Uitzendkrachten (‘uitruil van arbeidsvoorwaarden’).


De premieberekening blijft overigens hetzelfde:
Premie Basisregeling: 2,6% van het (nieuwe) pensioengevend salaris
Premie Plusregeling: 12% van het (nieuwe) pensioengevend salaris -/- franchise
Een maximum uurloon blijft van toepassing.Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op voor al uw vragen

06-24908742 (G van Bronckhorst) / 06-14244555 (M Metin)