Advies SER FlexwerkDe Sociaal Economische Raad heeft in juni 2021 de volgende adviezen uitgebracht.


flexwerk

Advies 1 Reguliere contracten

In de ketentelling vervalt de onderbrekingstermijn van 6 maanden.

Dus na 3 jaar of 3 contracten volgt er altijd een contract voor onbepaalde tijd of ............... nooit meer terugkomen.


Advies 2 Uitzend contracten

Fase A gaat terug van 78 weken naar 52 weken, er geldt geen wachttijd meer van een half jaar voor de pensioenopbouw.

Fase B gaat terug van 4 jaar naar 2 jaar, de 6 contracten blijven wel mogelijk.

Fase C (onbepaalde tijd) volgt dus dan na een uitzendperiode van maximaal 3 jaar.

En dit is gelijk aan de reguliere regeling van 3 contracten in 3 jaar.


Advies 3 verplichte certificering

Partijen die bemiddelen in arbeid in NL moeten altijd verplicht gecertificeerd worden.


Advies 4 aanpassing WAADI art. 8

Het totaal aan arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht is vanaf de eerste werkdag tenminste gelijkwaardig aan het totaal aan arbeidsvoorwaarden van werknemers in gelijkwaardige functies in dienst van de inlener.

Artikel 8 WAADI heeft hierdoor geen ruimte meer om af te wijken.


Advies 5 Pensioen uitzendkracht

Pensioen voor uitzendkrachten is het beste te regelen in een afzonderlijk pensioenarrangement.

De SER adviseert daarbij de specifieke uitzondering voor de uitzendsector in de Pensioenwet ten aanzien van de wachttermijn te laten vervallen en in lijn te brengen met hetgeen wettelijk is bepaald voor de andere sectoren.

De SER adviseert bovendien dat het pensioen in de uitzendsector toegroeit naar een marktconform niveau.


Voor de adviezen 1 en 2 geldt:

• Afwijking per cao is niet meer toegestaan (driekwartdwingend recht).

• Draaideuren die toch al verboden waren, krijgen het nog harder te verduren.

• Oproepcontracten komen te vervallen, hiervoor komen contracten met een kwartaalurennorm.


De enige uitzondering die er blijft bestaan zijn er voor scholieren/studenten van 6 maanden en seizoenarbeiders van 3 maanden.

Deze adviezen waren ook de eisen van de opgestapte vakbonden FNV, CNV en de Unie tijdens de onderhandelingen over de nieuwe CAO Uitzendkrachten.


Naar verwachting zullen in de nieuwe CAO Uitzendkrachten deze adviezen worden opgenomen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op voor al uw vragen

06-24908742 (G van Bronckhorst) / 06-14244555 (M Metin)