Uw aangifte loonbelasting en de cijfers van 2021
Een lege aangifte loonbelasting ziet er zo uit:lb2


De loonbelastingtabellen:


De loonbelastingtabellen (wit, groen, maand, 4-weken, ect) kunt u eenvoudig downloaden op de pagina van de Belastingdienst
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/personeel-en-loon/content/hulpmiddel-loonbelastingtabellen


De premies sociale verzekeringen 2021:


Normbedrag voor Werkgever Werknemer
Premie WAO/WIA 7,53 %
Gedifferentieerde premie Whk x,xx % max 50 % ZW-flex
WW Awf LAAG 2,70 %
WW Awf HOOG 7,70 %
Werkgeversheffing ZvW 7,00 %
Ingehouden ZvW 5,75 %

Opmerkingen:

WAO/WIA is inclusief de uniforme opslag kinderopvang van 0,50 %.

WIA = de premie bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA) of bij algehele arbeidsongeschiktheid (IVA).

Whk = de sectorpremie die u heeft ontvangen van de Belastingdienst en bestaat uit WGA en ZW-flex.

WW Awf LAAG= WW premie bij de werknemer met 1. Vaste uren 2. Getekend contract 3. Onbepaalde tijd contract.

WW Awf HOOG= WW premie bij de werknemer met of 1. Geen vaste uren of 2. Ongetekend contract of 3. Bepaalde tijd contract.

ZvW premie houdt u in bij de DGA, ex-werknemer en pseudo-werknemer.

Max. dagloon premies: 224,27
Max. dagloon uitkeringen: 223,40

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op voor al uw vragen

06-24908742 (Gijs) / 06-14244555 (Mehmet)