Meldplicht Belastingontwijking



Meldplicht belastingontwijking en -ontduiking


aantekeningen

Adviseurs, belastingadviseurs, advocaten, accountants, notarissen en overige financieel adviseurs

die betrokken zijn bij fiscale constructies:
-waarbij inwoners van verschillende landen betrokken zijn en
-die gebruikt kan worden voor belastingontwijking

moeten deze constructie, die over landsgrenzen heen gaan vanaf 1 januari 2021 binnen 30 dagen, melden aan de Belastingdienst.


Het gaat hierbij om grensoverschrijdende constructies die bijvoorbeeld een voordeel opleveren voor de vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loonbelasting, dividendbelasting, erfbelasting en schenkbelasting.


Meld je de constructie niet? Dan heb je kans op een boete die kan oplopen tot € 830.000.


geld

De meldplicht gaat in met terugwerkende kracht.

Dit betekent bij constructies
• vanaf 25 juni 2018 tot 1 juli 2020; die moeten gemeld worden tussen 1 januari 2021 en 28 februari 2021;
• vanaf 1 juli 2020 tot 1 januari 2021; die moeten gemeld worden tussen 1 januari 2021 en 31 januari 2021.



Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op voor al uw vragen

06-24908742 (G van Bronckhorst) / 06-14244555 (M Metin)