LevensloopregelingDe levenloopregeling stopt op 31 oktober 2021


levensloop

De levensloopregeling werd in 2006 ingevoerd en komt voort uit de wet VPL (Wet aanpassing fiscale behandeling VUT- en prepensioenregelingen en introductie levensloopregeling).

De levensloopregeling is op 1 januari 2012 alweer afgeschaft voor nieuwe deelnemers.

Voor bestaande deelnemers geldt er een overgangsregeling. Die kunnen nog doorsparen tot en met 31 oktober 2021 of tot een eerdere datum waarop voor u de AOW-leeftijd, ouderdomspensioen of prepensioen ingaat.

Hoe werkt de levensloopregeling ook al weer?
Met de levensloopregeling kan een deel van het bruto loon gespaard worden. Loonbelasting hoeft niet te worden betaald maar premies sociale verzekeringen wel. Bij een bank, verzekeraar of pensioenfonds kan het bedrag gespaard worden. Dit kan ook door in te stappen in een beleggingsverzekering.

Op een fiscaal vriendelijke manier kan bruto loon opzij gezet worden voor bijvoorbeeld zorgverlof, studie of een sabbatical. Tegenwoordig kan de levensloopregeling gewoon uitbetaald worden zonder zorgverlof, studie of een sabbatical.

Heeft u nog een spaartegoed? Laat het dan uitbetalen voor 1 november 2021 anders moet u over dat tegoed belasting betalen.Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op voor al uw vragen

06-24908742 (G van Bronckhorst) / 06-14244555 (M Metin)