Uw nieuwe identiteitskaart 2021Uw nieuwe identiteitskaart 2021


id


Op 2 augustus 2021 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden op de Nederlandse ID-kaart

• Twee vingerafdrukken van de kaarthouder in de chip (net als het huidige paspoort)
• Burgerservicenummer (BSN) is verplaatst van de voorkant naar de achterkant
• Blauwe EU vlag met gele sterren en de letters NL
• Nieuw kinegram (zilverkleurig plaatje dat verandert naar gelang de invalshoek van het licht)
• Verbeterde voelbaar geboortejaar

De volgende aanpassingen waren al per 1 januari 2021 doorgevoerd

• Chip functie: bestemd voor DigiD waarmee ingelogd kan worden bij de overheid, het onderwijs, de zorg of het pensioenfonds
• Card Access Number (CAN) Dit is een 6 cijferig nummer. De CAN wordt (als wachtwoord) gebruikt voor de toegang tot een deel van de gegevens in de chip

Het burgerservicenummer (BSN)

Het BSN-nummer op de voorkant van het NL-identiteitsbewijs is verdwenen en is nu 3 x op de achterkant te vinden
1. Numeriek
2. In de uitleesbare QR-code
3. In de zogeheten machineleesbare zone (MRZ). Dat zijn de regels aan de onderkant van het document die automatisch kunnen worden uitgelezen door instanties die je persoonsgegevens nodig hebben

Chip

De verplaatsing van het BSN naar de QR-code betekent dat het BSN niet meer voorkomt in de chip van NL-identiteitskaarten

Let op: slechts enkele organisaties mogen naar uw ID-bewijs vragen om een kopie te maken

Dit zijn bijvoorbeeld:
• Overheidsinstanties
• Banken
• Notarissen
• Casino’s
• Levensverzekeraars
• Uw werkgever

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op voor al uw vragen

06-24908742 (G van Bronckhorst) / 06-14244555 (M Metin)