De coronaprikDe coronaprik

Het vaccineren tegen corona is begonnen en als werkgever loopt u waarschijnlijk tegen de volgende vragen aan:
Mag er aan de werknemers gevraagd worden of ze zich laten vaccineren?
Wat betekent de keuze rondom vaccineren voor u als werkgever?
Hanteert u de AVG-wetgeving en zorgplicht correct bij het vaccineren?


Geen vaccinatieplicht

In Nederland is het vaccineren nog steeds een vrije keuze. Als werkgever kunt u uw werknemers niet verplichten om zich te laten vaccineren tegen COVID-19.
Er zijn echter wel grenzen aan deze keuzevrijheid. Als de impact van een besmetting zwaarder gaat wegen dan de rechten van de werknemer kan de overheid besluiten om een nieuwe wet te maken. (We hebben dit kunnen zien bij het instellen van de avondklok.)


AVG-wetgeving

Volgens de AVG-wetgeving mag er niks vastgelegd worden rondom de gezondheidsgegevens van uw werknemer. U mag hier ook niet naar vragen. Als een werknemer uit zichzelf vertelt of hij zich laat vaccineren of niet, dan mag u deze informatie ook nergens vastleggen of verwerken. Een uitzondering hierop is als de werknemer hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven.
Bij het vermoeden dat er iemand besmet is geraakt met het coronavirus mag een bedrijfsarts ingeschakeld worden.


Zorgplicht

Als werkgever heeft u een wettelijke zorgplicht voor uw werknemers. Er kan een situatie voorkomen dat er dicht op elkaar gewerkt moet worden of dat er sprake is van kwetsbare werknemers. Dan kan de keuzevrijheid rondom de vaccinatieplicht enerzijds en de zorgplicht anderzijds wellicht tot een spanning komen of in het uiterste geval tot een rechtszaak kunnen leiden. In deze gevallen zal een rechter per situatie moeten beslissen welk belang het zwaarste weegt.


Tips

1. Zorg voor een helder Covid-19-beleid:
In de Arbowet is vastgelegd dat bijna iedere werkgever een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) moet hebben. Hierin is vastgelegd welke risico’s er zich kunnen voordoen binnen uw organisatie. Met een helder beleid kan spanning op de werkvloer voorkomen worden.


2. Als werknemers zich laten vaccineren betekent dit niet dat er iets veranderd aan het volgen van de coronamaatregelen. Voor de veiligheid op de werkvloer blijven nog steeds de richtlijnen van het RIVM gelden.


3. Maak problemen bespreekbaar. De coronacrisis stelt ons voor nieuwe uitdagingen waar discussies over kunnen ontstaan, zoals thuiswerken, quarantaine, mondkapjesplicht en nu ook het vaccineren. Probeer met elkaar in gesprek te blijven en te verplaatsen in de ander.


4. Maak het halen van een vaccinatie onder werktijd mogelijk met buitengewoon verlof. U mag zelfs de reiskosten vergoeden.


5. Geef voorlichting als werkgever rondom de coronavaccinatie. Hiervoor kunt u informatie van de Rijksoverheid gebruiken, zoals onderstaand plaatje:


corona


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op voor al uw vragen

06-24908742 (Gijs) / 06-14244555 (Mehmet)