Forse verlaging premie Awf
Forse verlaging premie Awf (Algemeen werkloosheidsfonds)


AWF


De premie WW, een werkgeverslast, wordt per 1 augustus 2021 verlaagd bij de maandelijkse aangifte loonbelasting.

De premie WW, een werkgeverslast, wordt per 16 augustus 2021 verlaagd bij de 4-wekenlijkse aangifte loonbelasting.

Bij de aangifte per (half) jaar geldt voor de verlaging: het genietingsmoment op 1 of 16 augustus 2021.


Reden van verlaging premie Awf is het intrekken van de BIK-regeling (Baangerelateerde Investeringskorting) omdat de BIK door de EU is afgewezen.


De lage premie WW wijzigt van 2,7 procent naar 0,34 procent en de hoge premie WW gaat van 7,7 % naar 5,34 %.


Het verschil blijft dus 5 %.De voorwaarden voor het toepassen van de lage premie WW veranderen niet:

1. De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, is schriftelijk overeengekomen en is geen oproepovereenkomst.

2. De arbeidsovereenkomst bij werknemers jonger dan 21 jaar die maximaal 48 uur per 4 weken werken of 52 uur per maand.

3. Als er sprake is van een BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) overeenkomst.

4. Als de werkgever een uitkering werknemersverzekering (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) doorbetaalt aan de werknemer.


In alle overige gevallen geldt de hoge premie WW.
Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op voor al uw vragen

06-24908742 (G van Bronckhorst) / 06-14244555 (M Metin)