Nen 4400-1

Inspectie instelling NEN 4400-1


Met de NEN 4400-1 norm wordt het risico voor inleners en hoofdaannemers op aansprakelijkstellingen door boetes van de Belastingdienst, de Inspectie-SZW en andere (overheids)instanties beperkt en het voorkomt dat werknemers onder het minimumloon en vakantiebijslag worden betaald.

Heeft u uw NEN 4400-1 certificaat? Dan voldoet u aan alle eisen van een gevestigde uitzendonderneming in Nederland.

U wordt geregistreerd in het openbare register van het SNA (www.normeringarbeid.nl).

De NEN 4400-1 inspectie bestaat elk jaar uit:

1. een verkorte inspectie, waarbij de nadruk ligt op de personeelsadministratie

2. een uitgebreide inspectie, waarbij de gehele administratie wordt bekeken.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op voor al uw vragen

06-24908742 (G van Bronckhorst) / 06-14244555 (M Metin)