Klacht

Inspectie instelling NEN 4400-1

Het proces van het reageren en adresseren van klachten en bezwaren is een integraal onderdeel van onze relatie met klanten en stakeholders en ons streven naar klanttevredenheid.

Het beleid van M&G Auditors schrijft voor, dat klachten en bezwaren binnen een redelijke termijn en zo transparant mogelijk worden behandeld. Hierbij worden de principes van vertrouwelijkheid en onpartijdigheid in acht genomen. Op klachten en bezwaren volgen vanuit M&G Auditors nooit discriminatoire acties.

Klachten dienen te worden gericht aan het M&G Auditors-kantoor, voor onderzoek en actie. Wij sturen u een ontvangstbevestiging, een review van de klacht zal worden gestart en een reactie zal worden opgesteld door een persoon die niet betrokken is bij het ontstaan van de klacht.

Klachten- en bezwarenprocedure

1. Stuur uw klacht of bezwaar aan M&G Auditors. Om het proces te vergemakkelijken stuurt u a.u.b. uw klacht of bezwaar voorzien van objectief bewijs voor zover mogelijk en heldere beschrijvingen van de locaties, data en de betrokken personen.
2. M&G Auditors zal de ontvangst van uw klacht of bezwaar schriftelijk bevestigen, normaliter binnen één werkdag na ontvangst.
3. De klacht of het bezwaar wordt onderzocht door een medewerker van M&G Auditors, die zelf niet betrokken is geweest bij het ontstaan van de klacht of het bezwaar.
4. De resultaten van het onderzoek zullen aan de klager kenbaar worden gemaakt.Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op voor al uw vragen

06-24908742 (G van Bronckhorst) / 06-14244555 (M Metin)