Algemeen

Inspectie instelling NEN 4400-1

M&G Auditors is een onafhankelijk inspectiebedrijf op het terrein van personeels-, loon- en financiële administratie van uitleners en onderaannemers.

Binnen onze inspectie-instelling werken wij uitsluitend volgens de hoogste kwaliteitseisen met betrekking tot ons vakgebied.

Onze dienstverlening bestaat uitsluitend uit het uitvoeren van onpartijdige inspecties voor derden voor het genoemde vakgebied.

Ons team bestaat uit vakbekwame en onpartijdige inspecteurs met een optimale kennis binnen het vakgebied.

Het werkgebied van M&G Auditors betreft heel Nederland.

M&G Auditors is onafhankelijk en voldoet aan de eisen van een Type A inspectie-instelling volgens de NEN-EN-ISO-IEC 17020:2012.

M&G Auditors voert onafhankelijk en op een deskundige, onpartijdige en betrouwbare wijze haar werkzaamheden uit voor derden en is op geen enkele wijze betrokken bij de te inspecteren objecten.

Risico’s t.a.v. onpartijdigheid worden gewogen wanneer gebeurtenissen plaatsvinden zoals het aannemen van nieuwe medewerkers en het starten van inspectiewerkzaamheden. Risico’s betreffende onpartijdigheidsrisico’s t.a.v. de overige activiteiten van M&G Auditors B.V., de relaties van M&G Auditors B.V. en de relaties van de medewerkers van M&G Auditors B.V worden ook gewogen.

Algemene voorwaarden

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op voor al uw vragen

06-24908742 (G van Bronckhorst) / 06-14244555 (M Metin